هشتمین جشنواره

هشتمین جشنواره تعالی مدیریت تعاونی با حضور آقای دکتر ستاری معاون رئیس جمهور ،معاون امور تعاون، هیات رئیسه اتاق تعاون ایران، بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت تعاون و ... - - مجتمع فرهنگی تلاش - تهران - 12 آبان ماه 98 به روایت تصویر

بیشتر

هفتمین جشنواره جایزه تعالی مدیریت تعاونی

هفتمین جشنواره جایزه تعالی مدیریت تعاونی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - رئیس اتاق تعاون ایران و هیات مدیره بانک توسعه تعاون ،مدیرکل اقتصادی وزارت امور خارجه و ... -سالن همایش نماشگاه بین المللی - تهران - سه شنبه 14 اسفند ماه 97 به روایت تصویر

بیشتر

ششمین جشنواره جایزه تعالی مدیریت تعاونی

ششمین جشنواره جایزه تعالی مدیریت تعاونی با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و مدیرعامل بانک توسعه تعاون ، رئیس سازمان بهره وری ایران و رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور -مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما- تهران - 18دی ماه 1396به روایت تصویر

بیشتر

پنجمین جشنواره جایزه تعالی مدیریت تعاونی

پنجمین جشنواره جایزه تعالی مدیریت تعاونی با حضور آقای کلانتری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما- تهران - دوم آذر ماه 1395 به روایت تصویر

بیشتر