نهمین جشنواره جایزه تعالی مدیریت تعاونی

نهمین جشنواره جایزه تعالی مدیریت تعاونی با حضور محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، محمد جعفر کبیری معاون امور تعاون و جمعی از مدیران بانک توسعه تعاون،صندوق ضمانت تعاون و شرکتها و اتحادیه های تعاونی ، تهران ، مجموعه فرهنگی تلاش، 10 دی ماه 99 به روایت تصویر

بیشتر

هشتمین جشنواره جایزه تعالی مدیریت تعاون

هشتمین جشنواره تعالی مدیریت تعاونی با حضور آقای دکتر ستاری معاون رئیس جمهور ،معاون امور تعاون، هیات رئیسه اتاق تعاون ایران، بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت تعاون و ... - - مجتمع فرهنگی تلاش - تهران - 12 آبان ماه 98 به روایت تصویر

بیشتر

هفتمین جشنواره جایزه تعالی مدیریت تعاونی

هفتمین جشنواره جایزه تعالی مدیریت تعاونی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - رئیس اتاق تعاون ایران و هیات مدیره بانک توسعه تعاون ،مدیرکل اقتصادی وزارت امور خارجه و ... -سالن همایش نماشگاه بین المللی - تهران - سه شنبه 14 اسفند ماه 97 به روایت تصویر

بیشتر

ششمین جشنواره جایزه تعالی مدیریت تعاونی

ششمین جشنواره جایزه تعالی مدیریت تعاونی با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و مدیرعامل بانک توسعه تعاون ، رئیس سازمان بهره وری ایران و رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور -مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما- تهران - 18دی ماه 1396به روایت تصویر

بیشتر