هفتمین جشنواره

هفتمین جشنواره جایزه تعالی مدیریت تعاونی با حضور آقای دکتر شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - نمایشگاههای بین المللی - تهران - به روایت تصویر


تاریخ : 1398/05/31 ادامه مطلب