هشتمین جشنواره جایزه تعالی مدیریت تعاون

هشتمین جشنواره تعالی مدیریت تعاونی با حضور آقای دکتر ستاری معاون رئیس جمهور ،معاون امور تعاون، هیات رئیسه اتاق تعاون ایران، بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت تعاون و ... - - مجتمع فرهنگی تلاش - تهران - 12 آبان ماه 98 به روایت تصویر


تاریخ : 1399/02/25 ادامه مطلب