فرم ها

اقداماتی که تعاونی ها پس از ثبت نام و پرداخت هزینه ها باید انجام دهند عبارت است از:

  • تعیین مدیر تعالی شرکت و معرفی وی به دبیرخانه
  • حضور مدیرتعالی و ارزیابان شرکت در سمینارها و کارگاه های آموزشی
  • انجام فرآیند خود ارزیابی در تعاونی
  • شرکت در دوره های آموزشی ، تهیه اظهار نامه و ارسال آن به دبیرخانه  تا 15 مهر ماه 1397
  • همکاری با ارزیابان اعزامی در فرایند ارزیابی و تهیه گزارش باخورد
  • تعیین مسیر تعالی شرکت

فرم های مورد نیاز فرآیند جایزه به شرح زیر قابل دانلود است:

 1- فرم ثبت نام جایزه

2- فرم قرار داد بین تعاونی و دبیرخانه

3- فرم مشخصات واریز هزینه ثبت نام

4- نمونه فرم پرسشنامه جهت خود ارزیابی تعاونی به روش پرسشنامه

5- نمونه فرم جهت خودارزیابی تعاونی به روش پروفرما

6-دستورالعمل ساختار تدوین اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ

توجه:

مشاورین دارای صلاحیت علمی و تخصصی و مورد تایید دبیرخانه اجرایی جایزه تعالی مدیریت تعاونی آمادگی راهنمایی و همکاری با متقاضیان جهت پیاده سازی مدل تعالی در تعاونی و  تکمیل پرسشنامه و یا تهیه اظهار نامه را دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر با 66470130-021 دبیرخانه تماس بگیرید.

همچنین با دانلود و نصب اپلیکیشن امداد تعاون بر روی تلفن همراه خود، در سراسر کشور به مشاوران و کارشناسان تعالی سازمانی دسترسی خواهید داشت. نشانی سامانه امداد تعاون جهت دانلود و نصب امداد تعاون:  www.emdadtaavon.com