ششمین جشنواره جایزه تعالی مدیریت تعاونی

ششمین جشنواره جایزه تعالی مدیریت تعاونی با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و مدیرعامل بانک توسعه تعاون ، رئیس سازمان بهره وری ایران و رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور -مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما- تهران - 18دی ماه 1396به روایت تصویر


تاریخ : 1397/03/21 ادامه مطلب

تاریخ : 1396/04/01 ادامه مطلب

تاریخ : 1396/04/01 ادامه مطلب

حامیان

حامیان


تاریخ : 1395/10/05 ادامه مطلب

فرم ها

فرم ها


تاریخ : 1395/10/05 ادامه مطلب

آموزش

آموزش


تاریخ : 1395/10/05 ادامه مطلب

عارضه یابی

عارضه یابی


تاریخ : 1395/10/05 ادامه مطلب

درباره جایزه

درباره جایزه


تاریخ : 1395/10/05 ادامه مطلب

ارکان جایزه

خانه تعاونگران به عنوان مجری طرح، دبیرخانه اجرایی تعالی مدیریت تعاونی را تشكیل داده است و مدیریت آن را بر عهده دارد.


تاریخ : 1395/10/05 ادامه مطلب

تعاونی ها، اتحادیه ها و اتاق های تعاون سرآمد

تعاونی ها، اتحادیه ها و اتاق های تعاون سرآمد


تاریخ : 1395/09/11 ادامه مطلب