درباره جایزه

درباره جایز:

  مدل های تعالی سازمانی به عنوان ابزاری قوی برای ارزیابی اثربخشی استقرار سیستم ها در سازمان های مختلف و بهبود آن ها به کار گرفته می شوند. با بکارگیری این مدل ها، ضمن اینکه یک ســازمان می تواند میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع زمانی مختلف مورد ارزیابی قرار دهد، امکان مقایسه عملکرد خود با سایر سازمان ها و به ویژه با بهترین آن ها را خواهد داشت.

 امروزه در بسیاری از این کشورها از جمله: آمریکا، کانادا، هند  و ...، انجمن ها و سازمان های غیردولتی علاوه بر تشويق تعاونی ها به پيروی از مدل‌های تعالی سازمانی ، اقدام به اعطای جایزه تعالی تعاون می کنند. در ایران حدود 100 هزار شرکت تعاونی فعالیت دارند . در راستای توسعه‌ نظام‌های مدیریتی در تعاونی ها اعم از نظام مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، مدیریت بهینه فرآیندها و نحوه راهبری تعاونی ها،  ارتقای بهره ‌وری، رعایت اصول و ارزش های بین المللی تعاون، کاهش هزینه‌ ها و افزایش کیفیت کار تعاونی ها و رشد بخش تعاونی در اقتصاد کشور، جایزه تعالی مدیریت تعاونی به مديران تعاونی های كشور معرفي شده است.

با توجه به نقش استاندارد ها در توسعه بخش تعاونی ، خانه تعاونگران ایرانی در راستای تعالی سازمانی تعاونی ها ، اتحادیه ها و اتاق های تعاون اقدام به ارزیابی تعاونی ها و اعطای جایزه تعالی تعاونی می نماید. مدل مورد استفاده طبق هنجارها ، استانداردها و سیستم های مدیریت کیفیت بین المللی است. این جایزه اصول و ارزش های تعاونی را یکپارچه می کند. در طراحی این مدل تعالی ، تکامل و آینده تعاونی ها مورد توجه قرار گرفته است. در سال 1391 ، خانه تعاونگران جایزه ملی تعالی مدیریت تعاونی ها را راه اندازی کرد. اجرای جایزه تعالی مدیریت تعاونی، این امكان را فراهم كرده ‌است كه بسیاری از تعاونی ها با مدل تعالی سازمانی آشنا شده و از آن به عنوان ابزاری برای اعمال روش‌های نوین مدیریتی در تعاونی خود استفاده كنند و ضمن افزایش توان رقابتی، بر پایداری تعاونی خود افزوده و در تحقق اهداف سازمانی به موفقیت‌های بیشتری دست یابند.

 • اهداف جایزه

جايزه ملّي تعالی تعاونی اهداف ذيل را مد نظر دارد:

 1. ایجاد نشاط در بخش تعاونی و تشویق تعاونی ها برای حرکت به سمت پیشرفت در مسیر بهبود مستمر ، نوآوری، رهبری و پایداری.
 2. ارتقاء بهترین اقدامات و حکمرانی خوب در مدیریت شرکتهای تعاونی.
 3. کمک به اجرای برنامه ها و امکاناتی که در جهت تعالی تعاونی ها موثر است.
 4. فراهم نمودن زمینه سوق دادن تعاونیها به خط مقدم و شناسایی توانمندی های خود
 5. کمک به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واتاق تعاون ایران برای شناسایی بهترین تعاونیها، اتحادیه ها و اتاق های تعاون بمنظور تبدیل آنها به الگوی نقش آفرینی.
 6. ایجاد نگرش لازم برای تعاونیها تا بتوانند مسیر خود را در تجارت و اقتصاد هموار کنند.
 7. تشويق تعاونی ها اتحادیه ها و اتاق های تعاون براي شناخت نقاط قوت و زمينه هاي قابل بهبود
 8. ايجاد فضاي مناسب براي تبادل تجربيات موفق تعاونی ها
 • الف:  اعطای تندیس و گواهی تعالی به بهترین تعاونی در گرایش های زیر که به ترتیب بیشترین امتیاز را کسب می کنند:
 1. کشاورزی
 2. صنعت
 3. معدنی
 4. خدماتی
 5. مسکن
 6. عمرانی
 7. فرش دست باف
 8. تأمین کننده نیاز تولید کنندگان
 9. تأمین کننده نیاز مصرف کننده
 10. اعتبار
 11. حمل و نقل
 12. چند منظوره
 13. سهامی عام
 14. تعاونی زنان

ب: اعطای تندیس و گواهی به تعاونی هایی که بهترین اقدامات را در زمینه های زیر داشته اند:

 1. رهبری
 2. نوآوری
 3. روشهای سبز
 4. خدمات مشتری
 5. اصول و ارزش های تعاون

ج: اعطای تندیس و گواهی به سه اتحادیه که به ترتیب بیشترین امتیاز را کسب می کنند.

د: اعطای تندیس و گواهی به سه اتاق تعاون که به ترتیب بیشترین امتیاز را کسب می کنند.

ه: برنده بزرگ

و: اعطای گواهی به کلیه تعاونیها، اتحادیه ها و اتاق ها تعاون که در فرآیند جایزه شرکت می کنند.

ز: اعطای کارت شناسایی چهره های موفق بخش تعاونی به مدیران تعاونی ها، اتحادیه ها و اتاق های تعاون

 • دامنه شمول

كلیه تعاونی ها ، اتحادیه ها و اتاق های تعاون، می‌توانند در فرآیند جایزه شرکت کنند. به منظور رعایت عدالت در این رقابت ، برنده بزرگ برای دو سال، مجاز به شركت در سال سوم نیست.

 • فرآیند ارزیابی مراحل اصلی زیر را شامل می شود:
 1. ارزیابی مقدماتی مدارک دریافتی از شرکت کنندگان توسط ارزیابان مستقل
 2. بازدید میدانی از سایت شرکت کنندگان
 3. ارزیابی نهایی توسط هیئت داوران
 • اطلاعات و محرمانگی
 1. متقاضیان باید اطلاعات و مستندات را برای ارزیابی در اختیار ارزیابان و هیئت داوری قرار دهند.
 2. متقاضیان باید به ارزیابان و داوران اجازه بازدید از محل شرکت را بدهند.
 3. کلیه اطلاعات و مستندات فقط برای ارزیابی استفاده می شود و محرمانگی آنها رعایت می شود.
 4. ارایه اطلاعات و مستندات نادرست و غیر معتبر موجب رد درخواست متقاضی می شود.

ارکان جایزه تعالی

دبیرخانه: خانه تعاونگران به عنوان مجری طرح، دبیرخانه اجرایی تعالی مدیریت تعاونی را تشكیل داده است و مدیریت آن را بر عهده دارد.

شورای راهبری

ردیف

نام و نام‌خانوادگی

تحصیلات

سمت

محل کار

1

علی حسین شهریور

دکتری حقوق

   

2

غلامحسین حسینی نیا

دکتری ترویج

 

 

3

رسول ارجمند

دکتری آینده پژوهی

مدیر منابع انسانی

بانک توسعه تعاون

4

محمدعلی مهدوی

دکتری مدیریت

 

انجمن بهره وری ایران

5

علیرضا ناطقی

دانشجوی دکتری MBA

 

 

6

البرز محمدی

دکتری کشاورزی

 

 

7

پیمان باباخانلو

دکتری مدیریت استراتژیک

 

وزارت تعاون

8

سید محمود رشیدی فرد

کارشناس ارشد مدیریت

عضو هیئت مدیره

خانه تعاونگران

9 سید معین هاشمی کارشناس ارشد    وزارت تعاون

کمیته علمی

ردیف

نام و نام‌خانوادگی

تحصیلات

سمت

محل کار

1

حمداله رستمی

دکتری تعاون

بازنشسته

وزارت تعاون

2

یحیی صمدی مقدم

دکتری مدیریت تکنولوژی

معاون

شرکت صنعتی نیرو محرکه

3

مهرانگیز میکائیلی

دکتری آموزشی

مدیرعامل

مرکز علمی کاربردی آیین زندگی

4

جواد محمدقلی نیا

دکتری ترویج

عضو هیئت مدیره

انجمن علمی تعاون

5

علیقلی حیدری

دکتری ترویج

 

انجمن علمی تعاون

6

حمید فرید نصر

دکتری مدیریت صنعتی

عضو

خانه تعاونگران

7 مسلم خانی دکتری کسب و کار    

کمیته داوری

ردیف

نام و نام‌خانوادگی

تحصیلات

سمت

محل کار

1

نادر محمد جعفری

کارشناس ارشد

مدیریت اجرایی

معاون مدیرکل

وزارت تعاون

2

داوود صفوتی امین

دکتری مدیریت

 

وزارت تعاون

3

احمد هاشمی

دانشجوی دکتری اقتصاد

هیات رئیسه

اتاق تعاون ایران

4

حمیدرضا البرزی

کارشناس ارشد

مدیریت اقتصاد

معاون

صندوق کارآفرینی امید

5

الیاس اروانه

لیسانس مدیریت دولتی

بازنشسته

وزارت تعاون

6

شهلا احمدی

دکتری روانشناسی

عضو

خانه تعاونگران

7 نادر هوشمندیار دکتری مدیریت مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
 

ارزیابان

 

دانلود: فرم ثبت نام ارزیابان

دانلود: فرم سوگندنامه ارزیابان

دانلود: رویه انتخاب ارزیابان و فرآیند ارزیابی

توجه:

متقاضیان همكاری به عنوان ارزیاب ، فرم ثبت نام  را تكمیل و از طریق ایمیل taavonaward49@gmail.com   به دبیر خانه جایزه تعالی مدیریت تعاونی ارسال نمایند. برای كسب اطلاعات بیشتر با 66470130 تماس حاصل فرمائید.