چهارمین جشنواره جایزه تعالی مدیریت تعاونی

چهارمین جشنواره جایزه تعالی مدیریت تعاونی با حضور آقای دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور - مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما- تهران - به روایت تصویر

4thTaaliTaavoni-PanelDovom2

4thTaaliTaavoni-DrShahrivar

4thTaaliTaavoni-GovahiTaaliSarvghamat

4thTaaliTaavoni-GiveReward

4thTaaliTaavoni-GovahiSarvghamat 4thTaaliTaavoni-Table