آموزش

آموزش فرآیند های شرکت در ارزیابی جهت تحقق تعالی مدیریت تعاونی از اهمیت بالایی برخوردار است. در همین راستا دفتر آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه های شماره  132262 مورخ 1395/07/14 و شماره 144359 مورخ 1394/07/26 فهرست دوره های آموزشی زیر را که از سوی خانه تعاونگران طراحی شده است ، برای درج در تقویم آموزشی سالانه و برگزاری دوره های مذکور به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها ابلاغ نموده است.  دوره های آموزشی برای تعاونی ها رایگان برگزار می شود.

ادارات کل استانی و تعاونی ها  می توانند برای تامین مدرس با 66470130-021 (دبیرخانه) تماس حاصل نمایند. انجمن علمی تعاون نیز در رابطه با آموزش همکاری لازم را بعمل می آورد.

1- آشنایی با مدل تعالی مدیریت تعاونی به مدت 8 ساعت

2- آموزش خود ارزیابی به مدت 16 ساعت

3-آشنایی با نحوه تدوین اظهارنامه  به مدت 8 ساعت

4- آشنایی با منطق رادار  به مدت 8 ساعت

5- تربیت ارزیاب  به مدت 8 ساعت

در راستای دسترسی آسان تعاونی ها ، دوره های آموزشی مذکور به صورت الکترونیکی بر بستر وب و موبایل نیز برگزار می شود. نشانی سامانه آموزش جهت ثبت نام و دانلود اپلیکیشن آموزشی:   www.ich.lweapp.ir

برای تسریع و تسهیل در نحوه تدوین اظهار نامه و آشنایی با مدل تعالی سازمانی روی لینک فایل های آموزشی زیر کلیک کنید:

1 دستور العمل ساختار و ﻧﺤﻮه ﺗﺪوﻳﻦ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ
2 فایل آموزش فشرده آشنایی با مدل تعالی سازمانی EFQM
3 فایل کتاب جایزه تعالی مدیریت تعاونی
4 کارگاه آموزشی آشنایی با روش های خود ارزیابی