آموزش

آموزش فرآیند های شرکت در ارزیابی جهت تحقق تعالی مدیریت تعاونی از اهمیت بالایی برخوردار است. در همین راستا دفتر آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه های شماره  132262 مورخ 1395/07/14 و شماره 144359 مورخ 1394/07/26 فهرست دوره های آموزشی زیر را که از سوی خانه تعاونگران طراحی شده است ، برای درج در تقویم آموزشی سالانه و برگزاری دوره های مذکور به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها ابلاغ نموده است.

متقاضیان می توانند برای  شرکت در دوره های آموزشی با آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای تعاونگران با شماره  66470130-021 تماس حاصل نمایند.