چهارمین جشنواره جایزه تعالی مدیریت تعاونی

چهارمین جشنواره جایزه تعالی مدیریت تعاونی با حضور آقای دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور - مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما- تهران - به روایت تصویر


تاریخ : 1395/04/03 ادامه مطلب

سومین جشنواره جایزه تعالی مدیریت تعاونی

سومین جشنواره جایزه تعالی مدیریت تعاونی با حضور آقای دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما- تهران - به روایت تصویر


تاریخ : 1395/04/03 ادامه مطلب

دومین جشنواره جایزه تعالی مدیریت تعاونی

دومین جشنواره جایزه تعالی مدیریت تعاونی با حضور آقای دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی


تاریخ : 1395/04/03 ادامه مطلب

اولین جشنواره جایزه ملی تعالی مدیریت تعاونی

اولین جشنواره جایزه ملی تعالی مدیریت تعاونی با محوریت نقش تعاونی ها در اقتصاد مقاومتی


تاریخ : 1395/04/03 ادامه مطلب

حامیان

حامیان


تاریخ : 1395/04/03 ادامه مطلب

تماس با ما

تماس با ما


تاریخ : 1395/04/03 ادامه مطلب

زمانبندی و ثبت نام

جايزه ملّي تعالي مديريت تعاوني ، بر اساس ارزيابي عملكرد و با توجه به ميزان استقرار نظام هاي مديريتي، نگاه سيستمي و جامع به تمام فعاليت هاي تعاوني داشته و به تعاوني هاي سرآمد کشور که حائز شرايط بوده و به حد نصاب هاي تعيين شده دست يابند، اعطا مي شود. جايزه ملّي تعالي مديريت تعاوني داراي سه سطح گواهي تعهد به تعالي، تقديرنامه براي تعالي و تنديس ها است که تقاضا براي هر کدام از اين سطوح مستلزم رعايت و دارا بودن شرايط خاص آن سطح است.


تاریخ : 1395/04/03 ادامه مطلب

مقررات عمومی

فرم‌هاي اطلاعاتي متقاضيان، نوشته‌ها و هرگونه اطلاعات ديگري از جمله امتيازات آنها در ضمن فرآيند ارزيابي توسط دبيرخانه جايزه محرمانه تلقي مي‌شود. دسترسی به این اطلاعات برای كسانی كه مستقیماً در ارزیابی و فرآیندهای اجرایی نقش دارند و محققانی كه توسط دبیرخانه جایزه مشغول به كار هستند، آزاد است. بدین روی تمامی كسانی كه امكان دستیابی و رؤیت اظهارنامه را دارند، ”موافقتنامه رازداری“ را امضاء می‌كنند و متعهد می‌شوند كه هیچ‌گونه اطلاعاتی را بدون اجازه رسمی از مالك اطلاعات به هیچ نحو منتشر نكنند.


تاریخ : 1395/04/03 ادامه مطلب

سطوح تعالی و امتیازات

سطوح تعالی، تعاونی ها را در دستیابی به تعالی متمایز می‌كند و میزان موفقیت آنها را در دستیابی به تعالی، نشان می‌دهد. جایزه ملّی تعالی مدیریت تعاونی، دارای سطوح زیر است: تندیس‌های بلورین، سیمین و زرّین تقدیرنامه برای تعالی گواهی تعهد به تعالی


تاریخ : 1395/04/03 ادامه مطلب

نحوه ارزیابی

تعاونی متقاضی توسط تیم ارزیابان، ارزیابی می‌شود. برای اطمینان از همگونی امتیازاتی كه توسط این ارزیابان داده می‌شود، تمامی این ارزیابان تحت آموزش‌های جمعی قرار می‌گیرند. گزارش ارسالی تعاونیها (اظهارنامه تعالی) بر اساس نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود ارزیابی شده و سپس تیم ارزیابان،‌ بازدید از محل را انجام داده و ابهامات موجود در اظهارنامه را رفع و پاسخ سؤالات خود را از تعاونی دریافت می‌كنند.


تاریخ : 1395/04/03 ادامه مطلب