ارکان جایزه

خانه تعاونگران به عنوان مجری طرح، دبیرخانه اجرایی تعالی مدیریت تعاونی را تشكیل داده است و مدیریت آن را بر عهده دارد.


تاریخ : 1395/10/05 ادامه مطلب

تعاونی ها، اتحادیه ها و اتاق های تعاون سرآمد

تعاونی ها، اتحادیه ها و اتاق های تعاون سرآمد


تاریخ : 1395/09/11 ادامه مطلب

پنجمین جشنواره جایزه تعالی مدیریت تعاونی

پنجمین جشنواره جایزه تعالی مدیریت تعاونی با حضور آقای کلانتری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما- تهران - دوم آذر ماه 1395 به روایت تصویر


تاریخ : 1395/09/11 ادامه مطلب

حامی جشنواره شوید

حامی جشنواره شوید: خانه تعاونگران یک سازمان غیردولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی است که با هدف سرعت بخشیدن به توسعه و گسترش بخش تعاونی ، حرفه ای نمودن مدیریت در تعاونی ها و رتبه بندی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی تاسیس شده و در سطح ملی فعالیت می کند. بنابراین هزینه های برگزاری جشنواره با کمک و همت اسپانسر ها تامین می شود.


تاریخ : 1395/05/09 ادامه مطلب

ثبت نام

زمان ، مراحل و هزینه های ثبت نام جايزه ملّي تعالي مديريت تعاوني


تاریخ : 1395/05/04 ادامه مطلب

کمیته علمی

اعضای کمیته علمی جایزه تعالی مدیریت تعاونی


تاریخ : 1395/04/30 ادامه مطلب

آموزش و ترویج

فایل های آموزشی جهت آشنایی با مدل تعالی و نحوه تدوین اظهار نامه تعالی


تاریخ : 1395/04/05 ادامه مطلب

دبیرخانه اجرایی تعالی مدیریت تعاونی

دبیرخانه اجرایی تعالی مدیریت تعاونی در خانه تعاونگران ایران تشكیل شده است. خانه تعاونگران به عنوان مجری طرح، دبیرخانه اجرایی تعالی مدیریت تعاونی را تشكیل داده است و مدیریت آن را بر عهده دارد.


تاریخ : 1395/04/03 ادامه مطلب

ارزیابان تعالی مدیریت تعاون

به منظور اجرای فرآیند ارزیابی شرکت‌های متقاضی جایزه ملّی تعالی مدیریت تعاونی ، جایزه نیازمند استفاده از ارزیابانی است که دانش و تجربه کافی در مورد مدل‌های تعالی سازمانی به ویژه مدل تعالی سازمانی EFQM را داشته باشند. بر این اساس دبیرخانه تعالي مدیریت تعاونی برای فرایند انتخاب ارزیابان رویه‌ای به شرح ذیل را به اجرا می‌گذارد.


تاریخ : 1395/04/03 ادامه مطلب