هفتمین جشنواره

هفتمین جشنواره جایزه تعالی مدیریت تعاونی با حضور آقای دکتر شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - نمایشگاههای بین المللی - تهران - به روایت تصویر


تاریخ : 1398/05/31 ادامه مطلب

هفتمین جشنواره جایزه تعالی مدیریت تعاونی

هفتمین جشنواره جایزه تعالی مدیریت تعاونی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - رئیس اتاق تعاون ایران و هیات مدیره بانک توسعه تعاون ،مدیرکل اقتصادی وزارت امور خارجه و ... -سالن همایش نماشگاه بین المللی - تهران - سه شنبه 14 اسفند ماه 98 به روایت تصویر


تاریخ : 1398/04/08 ادامه مطلب

ششمین جشنواره جایزه تعالی مدیریت تعاونی

ششمین جشنواره جایزه تعالی مدیریت تعاونی با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و مدیرعامل بانک توسعه تعاون ، رئیس سازمان بهره وری ایران و رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور -مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما- تهران - 18دی ماه 1396به روایت تصویر


تاریخ : 1397/03/21 ادامه مطلب

تاریخ : 1396/04/01 ادامه مطلب

تاریخ : 1396/04/01 ادامه مطلب

حامیان

حامیان


تاریخ : 1395/10/05 ادامه مطلب

فرم ها

فرم ها


تاریخ : 1395/10/05 ادامه مطلب

آموزش

آموزش


تاریخ : 1395/10/05 ادامه مطلب

عارضه یابی

عارضه یابی


تاریخ : 1395/10/05 ادامه مطلب

درباره جایزه

درباره جایزه


تاریخ : 1395/10/05 ادامه مطلب