وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دوره های آموزشی را ابلاغ کرد

دکتر رستمی مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه های شماره  132262 مورخ 1395/07/14 و شماره 144359 مورخ 1394/07/26 فهرست دوره های آموزشی تعالی مدیریت تعاونی را که از سوی خانه تعاونگران طراحی شده است ، برای درج در تقویم آموزشی سالانه و برگزاری دوره های مذکور به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها ابلاغ نمود.

ادارات کل استانی و تعاونی ها در صورت نیاز می توانند برای تامین مدرس با 66470130-021 (دبیرخانه) تماس حاصل نمایند.

تعاونی ها می توانند نسبت به معرفی نمایندگان خود جهت حضور در این دوره ها اقدام نمایند. یاد آوری می نماید دوره های آموزشی مذکور رایگان می باشد.