نگاه دولت به تعاونی ها باید ترویجی و تشویقی باشد

حمید کلانتری روز سه شنبه در پنجمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی که در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد، با این پرسش که چرا تعاونی ها نتوانسته اند بر اساس پیش بینی ها به رشد قابل توجهی برسند، افزود: این موضوع را باید در حیطه دولت و تعاونی ها جستجو کرد.
وی اظهار داشت: کدام سهم را باید اصل گرفت؟ آیا تعاونی ها باید از سوی دولت حمایت شوند و یا اینکه این پویش باید در خود تعاونی ها صورت گیرد؟
کلانتری با انتقاد از اینکه نگاه کمیته امدادی (حمایتی) مانع رشد و تعالی می شود، گفت: باید در راستای توانمند سازی افراد و بنگاه های اقتصادی گام برداشت و صرف کمک های دولت برای حمایت از تعاونی ها موجب رشد آنها نخواهد شد.
معاون امور تعاون وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: تعاونی ها شخصیت حقوقی دارند و بجای دادن ماهی باید ماهیگیری را بیاموزند.
کلانتری بهترین سازوکار واگذاری را مشارکت مردمی عنوان کرد و گفت: این رویه در اقتصاد مقاومتی نیز دنبال می شود.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: در صورت برنامه ریزی،تعاونی ها می توانند از درون تحول یابند.
وی با انتقاد از مدیریت های سنتی گفت: با فناوری های نوین که به عرصه اقتصادی وارد می شوند باید مدیریت تعاونی ها از قالب سنتی خارج شوند و خود را با فناوری های نوین هماهنگ کنند.
کلانتری همچنین به تجمیع تعاونی های کوچک اشاره کرد و گفت: بهره وری سرمایه در تعاونی های بزرگ افزایش می یابد، 100 واحد تعاونی کوچک می تواند یک تعاونی بزرگ ایجاد کنند که بتوانند به عنوان یک برند صادرات و واردات داشته باشند و حتی زنجیره تامین را یکسان کنند.
وی در پایان تاکید کرد، باید نهضت تعاونی ها در کشور ایجاد شود و ایجاد تعاونی ها نیاز به سربازان فداکار دارد.
به گزارش ایرنا، این جشنواره به منظور قدردانی از تعاونی های برتر برگزار شد و در پایان از تعدادی تعاونی های برتر کشور تقدیر شد.